[Vũ Khúc] Đặc tính sao Vũ Khúc – Nhân vật tượng trưng ”Chu Vũ Vương”

Đặc tính sao Vũ Khúc – Nhân vật tượng trưng ”Chu Vũ Vương”

Loading...

1. Trong thần thoại, sao Vũ Khúc tượng trưng cho Chu Vũ Vương (Cơ Phát). Cuối thời Ân -Thương, Trụ Vương tàn ngược vô đạo, Vũ Vương thay cha (Cơ Xương) thống lĩnh chư hầu Đông chinh diệt Trụ, Trụ Vương tự thiêu mà chết, Vũ Vương giành được thiên hạ và xưng Vương, tại vị 4 năm, cần cù chính sự, yêu thương nhân dân, khiến cho quốc thái dân an, bốn bề no ấm. Sau khi chết được phong làm sao Vũ Khúc, trở thành vị thần chưởng quản tiền tài, vũ dũng.Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao Vũ Khúc - Nhân vật tượng trưng ''Chu Vũ Vương'' Đặc tính sao vũ khúc

2. Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Vũ Khúc thuộc âm Kim, là ngôi sao thứ 6 trong chòm sao Bắc Đẩu, hóa khí là tài, chủ cung Tài Bạch, còn gọi là sao Chính tài. Nếu sao Chính tài Vũ Khúc nhập đất tài (tức cung Tài Bạch) thì chủ về vượng của, có tài quản lý tiền của. Nếu nằm cùng cung với Thiên Đồng chủ về sống thọ.

3. Sao Vũ Khúc đồng thời cũng là sao Quả Tú, chủ về cô quả, neo đơn, nếu nhập cun lục thân dễ vô duyên với thân thích, trở nên cô độc, lẻ loi.

4. Sao Vũ Khúc ưa nằm cùng cung với 6 cát tinh vì có thể tăng cường sức mạnh cho nó. Sao Vũ Khúc cũng ưa gặp các sao Hóa (trừ Hóa Kỵ) để tăng cường độc sáng. Nếu nằm cùng cung với Hỏa tinh, Hóa Kỵ, Cô Thần, Quả Tú thì sẽ có những thay đổi lớn về tính chất, sẽ được trình bày sau.

5. Sao Vũ Khúc ngũ hành thuộc Kim, tại trời chủ về tuổi thọ tại số chủ về tiền tài, kỵ bị khắc chế, nhập hãm, ưa gặp Lộc Tồn để cai trị, gặp Thái Dương để nắm quyền, gặp Thiên Phủ, Tham Lang sẽ được trợ giúp. Các cung Tài Bạch, Điền Trạch là vị trí thích hợp của Vũ Khúc. Nếu gặp ác tinh, sát tinh, hao kiếp tại Mão dễ bị cây đè, sét đánh. Nếu gặp Phá Quân, Tham Lang tại Tý sẽ gặp họa chết đuối, nhảy sông. Nếu gặp Lộc Mã chủ về phát tài nơi tha hương. Nếu đồng cung với Tham Lang chủ về tuổi trẻ bất lợi, tức “Vũ Khúc thủ mệnh phúc phi khinh; Tham Lang bất phát thiếu niên nhân” (Vũ Khúc thủ mệnh phúc không nhỏ; Tham Lang không phất kẻ thiếu niên) dễ hiểu hơn là chủ về phát muộn. Nếu cùng cung với Đào Hoa miếu vượng là kẻ ích kỷ hại nhân, bủn xỉn, keo kiệt. Nếu đồng cung với Thất Sát, Hỏa tinh chủ về dễ bị cướp bóc tiền của. Nếu gặp Kình Dương, Đà La chủ về cô độc, xung khắc. Gặp Phá Quân khó hiển quý, tiền của đến rồi đi, khi gặp hạn sẽ gặp thị phi.

6. Khi Vũ Khúc tại bốn cung mộ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nhập miếu thủ mệnh mà chi năm sinh cũng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là cách “ tướng tinh đắc địa”, theo nghiệp võ sẽ có thành tựu (Vũ Khúc nhập cung Mùi, Sửu cũng là cách “Tham Vũ đồng hành”, thời trẻ tuổi bất lợi, phát đạt muộn sẽ cát lợi). Sao Liêm Trinh tọa mệnh, cung Quan Lộc sẽ có Vũ Khúc, nếu lại có Văn Xương, Văn Khúc tại tam phương hội chiếu là cách “Liêm Trinh Văn Khúc” chủ về văn võ song toàn. Cung Mệnh đóng tại Tỵ, Hợi có sao Mã tọa thủ, 2 cung bên cạnh có Vũ Khúc và Lộc Tồn (Hóa Lộc) kèm mệnh là cách “Tài Lộc giáp Mã” chủ về tiền của dồi dào, càng động cành sinh tài. Nếu Vũ Khúc đồng cung với Thiên Mã, Thiên Tướng tại Dần, Thân là cách “Tài Ấn tọa mã” chủ về danh lợi song toàn, giàu sang trọn vẹn, tuy nhiên nếu gặp Triệt, Kỵ hay các hung tinh khác thì sẽ bị chiết giảm chứ không toàn vẹn.

Loading...
Vũ Khúc ti tài thọ
Tối hỷ Tài Bạch cung
Bình, hãm sân tai ách
Kỵ ngộ Sát, Kiếp, Không
Phá Quân nãi kỳ chế
Liêm Trinh hỏa tắc xung
Dương Đà đồng độ họa
Giáp Kỷ diệc bất vinh
Thủ mệnh tam vô sát
Y túc thực phong long
Dữ cát cộng trị Thê

Nhân phụ thành phú ông.