Quẻ 025 – Hạ Hạ – Thiên Phong Cấu – 1 Càn Tốn

Thiên Phong Cấu
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn

Loading...

Kiến bất kiến,
Dã phòng nhân hội diện.
Ngộ bất ngộ,
Đao đê vô bằng cứ.

Hư không, vô ích, vô tăm,
Giả chân, chân giả chớ lầm mà nguy.
Phòng người trở mặt thị phi,
Không bằng, không chứng làm gì mà mong.

LỜI BÀN
Quẻ này chủ mệnh kệt thời xui, bị bọn tiểu nhân giởn mặt. Mất vật thì khó tìm. Lục giáp thì thiếu an lành. Ta nên ăn ở mực thước, hành động hợp lý để may ra khỏi vạ.
Quẻ này không được may gì, mọi sự cầu mưu khó được vừa ý và càng nên đề phòng tiểu nhân. Tốt hơn là phải giữ mình, ít giao du để tránh những việc không may đưa đến.
Bởi quẻ ý có cho hay như trên, nên sự cầu xin của người phải cẩn thận và tính toán cho kỹ. Chớ nên nóng nảy gấp gáp tiến hành thì hỏng.
Quẻ dạy: Phòng ngừa tiểu nhân xấu thời vận bất tề. Nên ẫn nhẫn chờ thời là tốt. Dù cố gắng đến mấy, cũng khó mong, vì có kẻ phản bội, thọc gậy. Phòng thị phi quan sự. Cầu tài cầu danh còn xa vời, tính toán đỏ đen càng không hạp. Số hên: 5, 2, 55, 22, 25.
*Giải: Đề phòng mũi tên bắn lén từ hướng Tây tới. Điều đang thắc mắc đó, chẳng phải lo âu nữa.