[Cung Tử Tức] Luận bàn về cung Tử Tức (phần 2)

Cung Tử và cung hạn của năm sinh nở là hai nơi dùng để ước đóan vấn đề sinh đôi. Dù sao trường hợp này hiếm có, nên cũng cần xét đóan dè dặt. Gồm có:

Loading...

– Thai, Nhật, Nguyệt đồng cung.

– Nhật Nguyệt ở Tử-Tức giáp sao Thai.

– Thai, Tả Hữu đồng cung.

Con nuôi

Con nuôi ở đây là con khác dòng máu của cả cha lẫn mẹ, không phải là con riêng của cha hay mẹ được mang về nuôi chung với con ruột. Không cần gì phải tuyệt tự mới lập con nuôi. Có gia đình có con cái đông mà vẫn nuôi con nuôi làm phúc. Cho dù là tuyệt tự mà lập con nuôi thì đây cũng là một cách tích phúc.

Vì lý do nhân đạo đó cho nên, trong cách con nuôi, tại cung Tử-Tức đều có những sao Phúc dưới đây

Loading...

– Ân Quang, Thiên Quý.

– Thiên Quan, Thiên Phúc

– Dưỡng.

Có khi không cần hội đủ bộ hai sao. Riêng hai sao Ân Quang, Thiên Quý còn có nghĩa là con nuôi hiếu đễ.

Con Dị Bào

Con Dị Bào có nghĩa là người đàn ông có con với mấy người vợ, hay người đàn bà có con với mấy người chồng (Chồng trước, chồng sau, hay vợ trước vợ sau).

Đây là những cách chính để đóan có con dị bào ở cung Tử Tức :

Loading...

– Thiên Tướng, Tuyệt

– Thái Âm, Thiên Phúc

– Cự Môn, Thiên Cơ đồng cung

– Phục Binh, Tướng Quân

– Thai, Đế Vượng hay Thai Tả, Hữu.

Những cách nhiều con và có con qúy tử

Đây là những cách nhiều con và được con cái làm nên.Gồm :

Loading...

– Song Hao Mão Dậu.

– Tham Lang, Bạch Hổ ở Dần.

– Nhật, Nguyệt tịnh minh chiếu Tử-Tức.

– Ân Quang, Thiên Quý.

– Hóa Khoa, Thiên Việt.

– Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc.

Hư thai và khó nuôi con

Loading...

Sau đây là những cách phép đóan hư thai hoặc khó nuôi con:

– Sát ngộ Thai đồng cung

– Thai ngộ Đào

– Sinh ban đêm mà Thái Âm hãm thì khó nuôi con

– Sinh ban ngày mà Thái Dương hãm thì khó nuôi con

– ……..

Chiếu cung Tử-Tức, Cô-Qủa thường chủ về một trong những điểm như sau (ít khi ứng nghiệm cùng một lúc) :

– Con cái lúc mới sanh, nhất là đối với đứa đầu lòng hay bị bệnh tật, tai nạn làm cho cha mẹ phải vất vả, lo âu. Nhưng khi lớn lên thì vẫn dễ nuôi, nếu không có thêm hung Sát tinh. Về điểm này có câu phú :

Cô Thần Qủa Tú hai sao

Loading...

Gian truân vất vả về phần nhi sinh.

– Sinh con trễ nghĩa là sau khi lập gia đình thường thường không thai nghén liền, mà ít ra cũng phải nhiều tháng sau mới có tin mừng.

– Thận trọng và hay kiêng cữ để tiết giảm sinh đẻ. Những cặp vợ chồng nào có Cô-Qủa tại cung Tử-Tức, có thể áp dụng mọi phương pháp hạn chế sinh đẻ một cách hữu hiệu mà không trái số. Nếu thêm nhiều sao xấu đừng kiêng cữ kẻo bị tuyệt tự.

– Nếu có nhiều sao văn học, quyền qúy, con cái khi lớn lên hay ở xa cha-mẹ, vì chức vụ hoặc ngay trong thời gian đi học cũng dễ xuất ngọai hoặc ở nội trú

Sự quan trọng của cung Tử Tức

Cung Tử Tức rất quan trọng nhất là đối với đàn bà có sứ mạng làm mẹ hơn là làm vợ. Nếu đàn bà mà được cả hai cung Phu-Quân và Tử-Tức cùng tốt cả, thì đó là thiên đường dương thế.

Cụng Mệnh, Thân rất tốt, chắc chắn sẽ được phú qúy, nhưng chẳng may cung Tử-Tức lại mờ ám xấu xa, thì về hậu vận sẽ sống cô đơn, khó mà hưởng được hạnh phúc. Trái lại, nếu cung Mạng và Thân xấu nhưng cung Tử-Tức rất đẹp, tất nhiên về già sẽ được nhờ con. Đó là tiền hung nhi hậu kiếp. Thà như vậy, còn hơn là được Mạng, Thân tốt mà cung Tử-Tức lại tối tăm hay bị bội bạc.

Xin nói thêm về sự truyền tinh cho rõ. Sự truyền tinh là xem lá số của mình, ở cung Tử-Tức, nếu có nhiều sao tốt, sáng sủa, miếu địa và có những trung tinh đắc cách, thì nhìn lá số đứa con nào Mạng, Thân của nó có những cách ấy, đó là đứa con truyền tinh sẽ nhờ cậy được.

Nhưng coi chừng !… nếu cung Tử-Tức mà có các sao Không Kiếp Kình Đà Kị …, mà đứa con nào ở Thân Mạng lại có những Sát tinh hay bại tinh ấy, thì đó lại là không phải là con truyền tinh mà là đứa con làm điêu đứng đời mình.

Tình trạng con bất hòa:

Cự Môn: dù đắc hay hãm địa, chỉ sự nghi kỵ, đố kỵ, ganh ghét, nói xấu, chỉ trích giữa con cái hoặc giữa con dòng lớn và con dòng nhỏ.

Phục Binh hay Hóa Kỵ: ngoài ý nghĩa của Cự Môn, Binh Kỵ còn chỉ sự toa rập sang đoạt, ám hại lẫn nhau, phá hoại nhau.

Thiên Hình, Quan Phù, Quan Phủ: Con cái có thể kiện tụng nhau, hiềm khích nhau, coi nhau như người dưng nước lã.