1. Sao Thiên Đồng tổng luận

Theo người xưa, Sao Thiên Đồng là sao thứ tư của Nam Đẩu, thuộc tính dương thủy. Trong Đạo giáo có thuyết “Nam Đẩu chủ về sinh, Bắc Đẩu chủ về Tử “, cho nên các sao Bắc Đẩu thường chứa nhiều sát khí, còn các sao Nam Đẩu thì mang nhiều hòa khí. Không những vậy, Thiên Đồng lại là sao mang nhiều hòa khí nhất trong Nam Đầu nên cổ nhân thường gọi là “sao giữ mạng sống và đem thêm phúc ” (ích phúc bảo sinh chi tinh).

Loading...

Thiên Đồng hóa khí làm “phúc”. Nhưng “phúc” ở đây thường là phải trải qua bao trở ngại rồi mới được hưởng thụ và yên ổn chứ không phải do trời ban mà có. Vậy nên Thiên Đồng cũng tương tự như Thiên Lương, Sao Thiên Lương chủ về tính “ấm” (sự che chở), nhưng cái cần ở đây là phải có tai nạn xảy ra, rồi mới hóa giải trong vô hình; hoặc biến tai họa nghiêm trọng thành tai ách nhẹ, gọi là tính “ấm” (che chở). Tính “Phúc” của Thiên Đồng có tính chất trước nghèo khó sau gặp phúc, trước không sau có, do đó Thiên Đồng cũng tượng trưng cho một đoạn đời gian khổ.

Cổ nhân thường nói: “Sao Thiên Đồng trong 12 cung đều là phúc”, vậy chúng ta cần phải hiểu rõ định nghĩa của “phúc” trong câu này.

Người xưa luận Thiên Đồng, thường ví với vị quan chuyên lo việc yến ẩm vui chơi của hoàng đế. Vì vậy đặc tính khác của Thiên Đồng là hưởng thụ.

Trong Đẩu Số, các sao chủ về hưởng thụ tổng cộng có bốn sao, gồm Thiên Lương, Thiên Đồng, Tham Lang, Liêm Trinh. Thiên Đồng và Thiên Lương là một cặp, so sánh thì Thiên Đồng nặng về vật chất, Thiên Lương nặng về tinh thần. Tham Lang và Liêm Trinh là một cặp, so sánh thì Liêm Trinh nặng về tinh thần, Tham Lang nặng về vật chất.

Nhưng hai cặp “Thiên Đồng, Thiên Lương” và “Liêm Trinh, Tham Lang” lại có sự phân biệt. “Thiên Đồng, Thiên Lương” thì thanh nhã hơn, do đó thiên nặng về phong hoa tuyết nguyệt; “Tham Lang, Liêm Trinh” mang sắc thái đào hoa, do đó thiên nặng về ham mê tửu sắc.

Cũng chính vì vậy mà, tuy rằng Thiên Đồng có tính thiên về hưởng thụ vật chất, nhưng lại không giống như Tham Lang có thể tích cực chủ động tranh thủ, bởi vậy nó có biểu hiện mềm yếu hơn, đồng thời hơi lãng phí.

Loading...

Vì nguyên nhân đó mà cổ nhân thường không ưa Thiên Đồng tọa nữ mệnh. Người cổ xưa không ưa phái nữ có tính cương, nhưng cần phải có đức tính trinh liệt, mà Thiên Đồng thì lại chìm đắm trong lãng phí, hưởng thụ mà lại mềm yếu, thế là biến thành kẻ có tinh thần trống rỗng, những tính cách này thì hợp hơn với bản chất của tì thiếp. “Đẹp mà dâm” là đánh giá phổ biến của cổ nhân đối với trường hợp Thiên Đồng tọa nữ mệnh.

Bởi Thiên Đồng mềm yếu, nhưng bản năng lại “hóa phúc”; do đó ở trong những trường hợp thích đáng, nên gặp sao sát tinh để thêm vào đó sự kích thích, hoặc gặp “Hóa Kị” để thêm vào đó sự kích phát. Xin bạn đọc chú ý, cần phải ở trong tình hình thích đáng, chứ chẳng phải hễ Thiên Đồng gặp các sao sát kị đều thành kết cấu tốt.

Cổ nhân có các thuyết, “Thiên Đồng và Thái Âm cùng thủ mệnh ở cung Ngọ, hội hợp với tứ sát tình, chủ về tàn tật, cô độc và hình khắc”; “Thiên Đồng và Kình Dương đồng cung, thì thân thể bị thương”. Đây là minh chứng chẳng phải lúc nào Thiên Đồng cũng ưa gặp sát tinh.

Trong tình hình nào thì Thiên Đồng ưa sát tinh?

Thiên Đồng có sao lộc phù trợ thì không sợ sát tinh đến xâm hại. Ưa nhất là Hóa Lộc. Thực ra cổ nhân đã có luận định về trường hợp này, Hóa Lộc là “thiện”, gặp cát tinh là “tường” (điềm lành).

Nếu không Hóa Lộc mà gặp Lộc Tổn, có tứ sát tinh cùng bay đến chiếu, thì cũng không phải là kết cục tốt. Có Hóa Lộc kiềm chế rồi mới ưa kích phát.

Thiên Đồng hội các sao cát, cũng không sợ hội họp với sát tinh. Khi có Văn Khúc, Văn Xương mà gặp sát tinh. Bởi vì Văn Khúc, Văn Xương làm tăng sự tài trí, thông minh của Thiên Đồng. Người thích hưởng thụ mà tài trí thông minh, tính cách càng dễ trở thành mềm yếu, tinh thần càng dễ trống rỗng, lúc này lại ưa có sát tính kích phát.

Loading...

Cho nên Thiên Đồng ở trong các tinh hệ thuộc loại “Mã đầu đới kiếm”, tức Thiên Đồng và Thái Âm ở cung Ngọ có Kình Dương đồng độ, người sinh năm Bính Tuất mới đúng cục. Năm Bính, Thiên Đồng Hóa Lộc; năm Mậu, Thái Âm là sao tiền tài Hóa Quyền, đều có ý vị sao lộc gặp sát tính.

Ngoại trừ những trường hợp ưa sát tinh, trong trường hợp thích đáng Thiên Đồng cũng ưa gặp các sao kỵ. Đây là cách cục của tinh hệ Thiên Đồng, có kết cấu Thiên Đồng độc tọa cung Tuất, người sinh năm Đinh là Hóa Quyền; gặp Thiên Cơ Hóa Khoa, Thái Âm Hóa Lộc ở cung sự nghiệp; Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Lộc, hội hợp, khiến cho Thiên Đồng chìm đắm trong hưởng thụ biến thành kẻ mềm yếu, nhưng ở đối cung lại có Cự Môn Hóa Kị đến xung, trở thành sức mạnh kích phát, đây gọi là “qua cơn mưa trời lại sáng”, biến thành cách cục đại quý.

Thiên Đồng rất thích Thiên Việt, Thiên Khôi bởi vì chủ về cuộc đời gặp nhiều cơ hội. Có Hữu Bật, Tả Phụ hội hợp, tuy có nhiều trợ lực, nhưng có thể làm tăng tính ỷ lại. Gặp Văn Khúc, Văn Xương thì nên đồng thời gặp Kình Dương; gặp Hóa Lộc thì không sợ sát tinh quấy nhiễu, xâm phạm; gặp tam cát hóa thì ưa Hóa Kị, đây là đặc tính của Thiên Đồng.

Thiên Đồng không ưa khi ở trong tình huống Thiên Lương, Thiên Mã, Thiên Đồng đồng độ, hoặc Thiên Đồng đối chiếu với Thiên Lương. Bởi vì Thiên Đồng và Thiên Lương nhân sinh quan đã có sắc thái thiếu tích cực, còn gặp thêm Thiên Mã, thì tính trôi nổi, hiếu động sẽ không có căn cơ, biến thành thuần lí tưởng mà thiếu thực tế.

Thiên Đồng không ưa nhất là Linh Tinh, cũng không ưa Hỏa Tinh. Hai sát tinh này có tính cứng rắn, tương phản với tính do dự, thiếu quyết đoán của Thiên Đồng; khí chất hai bên xung đột, vì vậy phần nhiều chủ về gặp nghịch cảnh.

Phân bố trong 12 cung, Thiên Đồng tất nhiên sẽ đối chiếu hoặc đồng độ với ba sao Thiên Lương, Thái Âm, Cự Môn.

Ở bốn cung Mão, Dậu, Tí, Ngọ là tổ hợp “Thái Âm, Thiên Đồng”; ở bốn cung Thìn, Mùi, Sửu, Tuất là tổ hợp “Cự Môn, Thiên Đồng”; ở bốn cung Tị, Dần, Thân, Hợi là tổ hợp “Thiên Lương, Thiên Đồng”.

Loading...

Ngoại trừ hai cách cục đặc biệt “Mã đầu đới kiếm” và “phản bối” thuật ở trên, thông thường, trường hợp “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân là bình ổn nhất, chỉ cần gặp “cát hóa” (bất kể là Hóa Lộc, Hóa Quyền hay Hóa Khoa), hoặc có Lộc Tồn đồng độ hay đối nhau, đều chủ về cuộc đời phát triển một cách bình ổn, không có sóng gió gì lớn.

Trái lại, trong tình hình Thiên Đồng gặp các sao sát kị, dù cấu tạo thành cách cục tốt, ắt cũng chủ về phải trải qua gian nguy trước rồi mới phát phúc sau, hoặc cuộc đời ít gặp cơ hội ngồi không mà hưởng.

Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận Sao Thiên Đồng Tổng Luận  Sao Thiên Đồng tổng luận

2. Thiên Đồng biệt luận

Thiên Đồng có phải là phúc tinh không?

Trong Tử Vi Đẩu Số có một sao rất dễ bị người ta hiểu lầm, đó là Thiên Đồng.