Vì sao sinh cùng ngày cùng tháng mà có số mệnh khác nhau

Có nhiều người sinh cùng ngày cùng tháng và cùng cả năm, thế nhưng số mệnh vẫn giàu nghèo, sướng khổ có khác nhau.

Loading...

Giờ sinh cũng là 1 trong nhiều yếu tố mang tính quyết định tới vận mệnh con người. Mỗi 1 khung giờ và ở từng mùa sẽ mang những vận mệnh khác nhau. Dưới đây là một số khung giờ sinh theo mùa để người đọc tham khảo, ở mỗi 1 khung giờ sẽ mang những đặc trưng và có ý nghĩa khác nhau.

Bây giờ ta sẽ xem xét từng đặc điểm của mỗi giờ sinh trên các bảng dưới đây :

sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng sinh cùng ngày cùng tháng
Vi-sao-sinh-cung-ngay-cung-thang-ma-so-menh-khac-nhau-3 sinh cùng ngày cùng tháng
Vi-sao-sinh-cung-ngay-cung-thang-ma-so-menh-khac-nhau-4 sinh cùng ngày cùng tháng

1.Đầu hoàng đế

Những người ra đời vào giờ mà tương ứng với bộ phận mang tên đầu hoàng đế ở trên cơ thể, số mệnh sẽ sung sướng, tài lộc rất dồi dào, đời sống vật chất  phong phú, có của ăn của để đầy nhà, khi trẻ phấn đấu bao nhiêu thì về già sẽ được hưởng phúc hưởng lộc bấy nhiêu.

Tuy nhiên, với người sinh giờ này thường có tâm lý ỷ lại vào người khác, chí tiến thủ không nhiều. Nếu không tự mình hoàn thiện bản thân, phấn đấu cho hết mình thì ngay bản thân người này cũng khó mà thành công trong chốn quan trường.

Loading...