[Tử Bình Bát Tự] SỐ MỆNH LÀ SỐ MỆNH hay Đức năng thắng số ?

SỐ MỆNH LÀ SỐ MỆNH hay Đức năng thắng số ? « Số mệnh con người do đâu? « Nghiệp và Nhân Qủa. « Cải số...

[Tử Bình Bát Tự] Luận về thê thiếp (Thái Tuế)

Luận về thê thiếp (Thái Tuế) Xem thê thiếp thì lấy nhật chủ và Tài tinh làm chủ: - Chính Tài là thê. - Thiên...

[Tử Bình Bát Tự] Bàn về Đại vận trong Tử Bình

Bàn về Đại vận trong Tử Bình Những thắc mắc đầu tiên khi nghiên cứu môn này phải là tại sao đại vận tính...

[Tử Bình Bát Tự] 67 câu đoán Thực Thần

67 câu đoán Thực Thần 1.食神为用神,温厚恭良,喜欢歌唱。惠 食神太多,迂腐固执。 Thực Thần là dụng thần, hiền lành lễ độ, thích ca hát. Có điều nếu Thực Thần quá...

[Tứ Trụ] Cơ bản về Tứ Trụ

Cơ bản về Tứ Trụ Hôm nay mình giới thiệu các bạn 1 cách để hiểu được tứ trụ của mình giản đơn vô...

Giải trừ câu bùa chú “Thân cường mới có thể đảm tài quan”

Giải trừ câu bùa chú "Thân cường mới có thể đảm tài quan" Ban đầu mọi người nghĩ rằng chân con người dẫm trên...

[Tứ Trụ] Tứ trụ cho chúng ta biết những gì ?

Tứ trụ cho chúng ta biết những gì ?  Một người khi cất tiếng khóc chào đời chính là thời khắc bẩm thụ khí...

[Tử Bình Bát Tự] Tổng quan về Tử Bình Bát Tự

Tổng quan về Tử Bình Bát Tự Tử Bình hay Bát tự là một khoa thuật số cổ đại Trung Quốc được lưu...
Loading...