[Thiên Cơ] Một vài luận điểm về Thiên Cơ trong Tử vi

Trong tử vi sao Thiên cơ có tính chất là động, chủ về người giỏi vận động, phản ứng linh hoạt, hiếu học. Tuy...

[Thiên Phủ] Một vài luận điểm về Thiên Phủ trong Tử vi

Trong tử vi sao Thiên phủ là ngôi sao thứ nhất trong chòm Nam đẩu, hóa khí là lệnh, có khả năng giải trừ...

[Phá Quân] Sao Phá Quân trong tử vi – Hình tượng vua Trụ vương

Các vì sao trong Tử Vi Đẩu Số không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà đều có nguồn gốc từ câu chuyện thần...

[Tham Lang] Sao Tham Lang trong tử vi – Hình tượng Đát Kỷ

Mỗi vì sao trong Tử Vi Đẩu Số đều được hình tượng hóa từ các nhân vật của Phong thần diễn nghĩa. Bài viết này...

[Thiên Phủ] Sao Thiên Phủ trong tử vi – Khương hoàng hậu

Trong tử vi, sao Thiên Phủ được hình tượng hóa từ Khương hoàng hậu - chính thất của vua Trụ Vương. Bà là người...

[Thiên Đồng] Sao Thiên Đồng trong tử vi – Chu Văn Vương Cơ Xương

Trong tử vi, sao Thiên Đồng được hình tượng hóa từ nhân vật Tây bá hầu Cơ Xương (1090 TCN - 1050 TCN -...

[Tử Vi] Sao Tử Vi – Hình tượng Bá Ấp Khảo

Trong tử vi, Bá Ấp Khảo là con trai cả của Tây Bá hầu Cơ Xương, ông họ Cơ, tên là Khảo, tự Bá...

[Thái Dương] Sao Thái Dương trong tử vi – Hình tượng Tỷ Can

Sao Thái Dương trong tử vi lý số được lấy từ hình tượng thừa tướng Tỷ Can - là hoàng thúc của vua Trụ...

[Thái Âm] Sao Thái Âm trong tử vi – Giả phu nhân

Nàng Giả thị, vợ của thủ lĩnh cấm vệ quân Vũ Thành Hầu Hoàng Phi Hổ vốn là người nhân hiền thục, đức hạnh...

[Thất Sát] Sao Thất Sát trong tử vi – hình tượng Hoàng Phi Hổ

Vũ Thành hầu Hoàng Phi Hổ sau khi hay tin phu nhân Giả thị nhảy xuống lầu Trích Tinh tuẫn tiết và em gái...

[Thiên Cơ] Sao Thiên Cơ trong tử vi – Hình tượng Khương Tử Nha

Khương Tử Nha vốn là đệ tử tài giỏi của Nguyên Thuỷ thiên tôn trên núi Côn Lôn, nhận mệnh thầy xuống núi giúp...

[Liêm Trinh] Sao Liêm Trinh trong tử vi – hình tượng Phí Trọng

Phí Trọng vốn là Thượng Đại phu của triều Thương. Sau khi Trụ Vương từ cung Nữ Oa trở về, ngày đêm tơ tưởng...
Loading...