[Tử vi] “Liêm Trinh văn vũ cách” thiếu năng lực khai sáng

"Liêm Trinh văn vũ cách" - tức là Liêm Trinh nhập miếu thủ mệnh (cung Mệnh tại dần, thân) ngộ Văn Xương Văn Khúc...

[Liêm Trinh] Liêm Trinh và Sát Phá Tham

Quan hệ giữa Liêm Trinh và "Sát Phá Tham" có thể chia làm hai, một là đồng cung, một xung chiếu: - Đồng cung, Liêm...

[Liêm Trinh, Cung Tật Ách] Liêm Trinh ở cung tật ách

Liêm Trinh thuộc âm hoả nên chủ về huyết, các bệnh liên quan đến máu. Cổ nhân cho rằng “nam trọng tinh, nữ trọng huyết”,...

[Liêm Trinh] Liêm Trinh gặp Lộc, cát hay hung?

Liêm Trinh phân bố tại mười hai cung  hết sức phức tạp, đại để cùng Sát, Phá, Lang đồng cung hoặc hội hợp, tình...

[Liêm Trinh] Liêm Trinh khó phân định nhất

Ở "Tử vi Đẩu số", sao Liêm Trinh rất khó phán đoán, đại khái cổ nhân cũng cảm thấy như vậy nên thường trọng...

[Tử Vi] Cách cục Tham Linh triều viên (Tham Linh tương phùng hay Tham Linh tịnh thủ)

Sao Tham Lang trấn tại cung mệnh, gặp Linh Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính củng chiếu, là thuộc cách...

[Liêm Trinh, Thiên Phủ] Liêm Phủ Thìn Tuất cách

Liêm Phủ Thìn Tuất cách: Đây thuộc tinh hệ Tử Vi cư Ngọ, tinh hệ hoàn chỉnh của nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm...

[Liêm Trinh, Thiên Tướng] Liêm Tướng Tý Ngọ cách

Đây thuộc tinh hệ Tử Vi và Thiên Phủ đồng độ ở Dần Thân cung, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm được đầy đủ...

[Sách Tử Vi, Tham Lang, Liêm Trinh] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 82) – Một số luận...

* Tham Lang Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi Vượng: Tý Ngọ Hãm: Tị Hợi - Tham Lang ngộ Linh Hỏa tứ Mộ cung hào phú gia tư hầu bá...

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 52) – Luận 12 cung – Mệnh Cung (Phần 3)

Luận 12 cung * Thiên Đồng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Phúc, là chủ phúc đức. Thiên Đồng nhập miếu thì người phì mãn trắng...

[Sách Tử Vi, Liêm Trinh] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 13) – Hỏi Liêm Trinh chủ định...

Hỏi Liêm Trinh chủ định như thế nào? Đáp viết: Liêm Trinh thuộc Hỏa, là Bắc đẩu đệ ngũ tinh. Tại đẩu thuộc ti phẩm...

[Liêm Trinh] Tử vi đẩu số phú giải – Sao Liêm Trinh

1. LIÊM TRINH THANH BẠCH NĂNG TƯƠNG THỦ Cung Mệnh có Liêm toạ thủ là người thẳng thắng trong sạch. Tuổi Giấp, Kỷ, Canh, Quý,...
Loading...