[Phá Quân] Phá Quân can Giáp hoá Quyền

Phá Quân hóa Quyền không bằng hóa Lộc. Hóa Lộc có thể khiến cho quá trình thay đổi thuận lợi, có kết quả tốt...

[Vũ Khúc, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang] Vũ khúc và Sát Phá Tham

Vũ khúc và Sát Phá Tham - Vũ khúc phối hợp tinh diệu, tổng cộng có 6 tình huống: – Tại tý, ngọ cung, Vũ khúc...

[Tử Vi, Phá Quân] Tử Phá ở Sửu Mùi

Tử Phá ở Sửu Mùi, đây là một tổ hợp tinh hệ có “lực khai sáng”. Phá quân là tiên phong chiến tướng, được...

[Phá Quân, Cung Mệnh] Phá Quân ở cung Mệnh, Thân

Phá Quân có sao lộc rất tốt, là có gốc rễ, có thể tiêu trừ khuyết điểm hao tổn, phá tán của Phá Quân,...

[Phá Quân] Một số luận giải về sao Phá Quân

Nói tóm lại, Phá Quân không có điểm nào gọi là tốt, phải. Luận như vậy thiên lệch không chính xác. Ngoài ra cũng...

[Phá Quân] Phá Quân toạ thủ Mệnh, Thân

Phá quân tọa Mệnh ở những cung dương Tý Ngọ Dần Thân Thìn Tuất       Phá quân có sao Lộc rất tốt, là có gốc...

[Phá Quân] Phá Quân Thìn Tuất

Phá Quân là một trong những Chính Tinh thường được luận với cái tên là Hung Tinh, cái tên như Cự Môn, Thất Sát,...

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 83) – Một số luận giải (phần 7)

 Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư - Cự Môn: Miếu: Dần Thân Mão Dậu Vượng: Tý Ngọ Tị Hợi Hãm: Thìn Tuất - Cự Nhật Dần cung lập...

[Sách Tử Vi, Cung Mệnh, Thất Sát, Phá Quân] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 56) – Luận...

* Thất Sát thuộc Hỏa Kim, Nam đẩu tướng tinh, gặp Đế biến thành Quyền, ngoài ra thì khắp chư cung đều mang tính...

[Sách Tử Vi, Phá Quân] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 21) – Hỏi Phá Quân chủ định...

Hỏi Phá Quân chủ định như thế nào? Đáp viết: Phá Quân thuộc Thủy, là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, là thần quản các...

[Phá Quân] Phá quân – Vũ Khúc thủ mệnh ở Tị hoặc Hợi

Phá quân - Vũ Khúc thủ mệnh ở Tị hoặc Hợi Phá quân và Vũ Khúc đồng độ ở Tị hoặc Hợi, cổ nhân...

[Phá Quân] Phá quân thủ mệnh ở Thìn hoặc Tuất

Phá quân thủ mệnh ở Thìn hoặc Tuất Phá quân độc tọa ở Thìn hoặc Tuất, cung Thiên di có Tử vi - Thiên...
Loading...