[Thái Âm] Thái Âm can Mậu hóa Quyền

Thông thường Thái Âm can mậu hóa Quyền có thể mang lại tính chất Cát – Lợi. Ý nghĩa trực tiếp nhất là làm...

[Thái Âm] Thái Âm can Quý hóa Khoa

Trong các tình hình thông thường, Thái Âm can quý hóa Khoa là biểu trưng cho sự tu dưỡng phát triển tài năng “nhân...

[Thái Âm] Thái Âm can Ất hóa thành sao Kị

Thái Âm can Ất hóa Kị, ý nghĩa phổ biến nhất là bất lợi đối với người thân phái nữ, nhất là ở cung...

[Thái Âm, Thái Dương] Luận Nhật Nguyệt giáp Mệnh

Đẩu số xem trọng “Nhật Nguyệt giáp mệnh”, cho rằng lá số rất tốt, mệnh cục này trước tiên chúng ta nghiên cứu hai...

[Thái Âm] Thái Âm lạc hãm cũng không nên e sợ

Thái Âm tức là ánh trăng. Tại Tử vi Đẩu số, Thái Âm cùng Thái Dương là một đôi “Trung thiên tinh diệu” rất...

Luận về 2 Quý Cục “Nguyệt Lãng Thiên Môn” và “Nhật Chiếu Lôi Môn”

Đẩu số dùng sao trên trời định ra hai “Quý cục” đó là cách cục “Nguyệt lãng thiên môn” và “Nhật chiếu lôi môn”. –...

[Thái Âm] Luận về sao Thái Âm

Người có sao Thái Âm chiếu sinh ban ngày hay ban đêm chia theo 2 nhóm giờ như sau: 1. Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ,...

[Thái Âm] sao Thái Âm thủ mệnh, kiêm coi kỹ cung Phúc Đức

Cổ nhân luận đoán các tình huống sao Thái Âm tọa thủ các cung, có thể chỉ căn cứ bối cảnh văn hóa xã...

[Thái Âm] Thái Âm lạc hãm cũng không nên e sợ

Thái Âm lạc hãm: Thái Âm tức là ánh trăng. Tại Tử vi Đẩu số, Thái Âm cùng Thái Dương là một đôi "Trung...

[Thái Âm, Thái Dương] Âm Dương Sửu Mùi cách

Thuộc cách Âm Lương gia thêm Thái Dương, không có sao chủ thị phi là Cự Môn, chỉ gồm ba sao Âm Dương Lương...

[Thái Âm, Thái Dương] Âm Dương Thìn Tuất

Đây thực ra phân biệt thành bộ Thái Âm ở Thìn, Thái Dương cư Tuất và ngược lại, có sự đắc ý khác nhau,...

[Thái Âm] Sao Thái Âm và các tinh đẩu

Sao Thái Âm và các chính tinh: Thái Âm chỉ có thể đồng cung Thái Dương (tại Sửu Mùi), Thiên Đồng (tại Tý Ngọ), Thiên...
Loading...