[Thái Âm, Thái Dương] Bàn về Nhật Nguyệt

Âm Dương (Thái Âm, Thái Dương) là hai sao quan trọng trong Tử Vi, Thái Dương chủ về cha hoặc chồng, Thái Âm chủ...

[Sao Thái Dương] Thái Dương can Canh hoá Lộc

Sao Thái Dương chủ về phát tài, khi hóa Lộc cũng chẳng làm tăng danh vọng, mà ngược lại, nhờ vào danh vọng thì...

[Sao Thái Dương] Thái Dương can Tân hoá Quyền

Sao Thái Dương hóa Quyền chủ về tăng năng lực sáng tạo và tài lãnh đạo, nhưng chỉ chủ về nâng cao địa vị,...

[Sao Thái Dương] Can Mậu hoá Khoa

Sao Thái dương chủ về “Quý” nên ưa hóa Khoa. Có điều phải ở cung miếu vượng mới chủ về có danh dự và...

[Sao Thái Dương] Thái Dương can Giáp hóa thành sao Kị

Lúc Sao Thái Dương và Sao Thái Âm hóa Kị đều có biểu hiện tổn hại các mối quan hệ nhân tế. Thái Dương...

[Thái Dương] Ba tính chất của người có sao Thái Dương thủ Mệnh

Cổ nhân đối với sao Thái Dương luôn luôn có một thiên kiến rằng miếu vượng tất cát, lạc hãm tất hung. Gọi là...

[Thái Dương, Tử Vi] So sánh sao Thái Dương và sao Tử Vi

Thái Dương thủ mệnh có rất nhiều tính chất cơ bản, tại Đẩu số Thái Âm chủ phú, sao Thái Dương chủ quý, đây...

[Sao Thái Dương, Cung Mệnh] Thái Dương tọa Mệnh

Vì Sao Thái Dương vốn có khuyết điểm hình khắc, vì lẽ đó cổ nhân liền cho rằng “Nhật Nguyệt thủ mệnh bất như...

[Thái Âm, Thái Dương] Luận Nhật Nguyệt giáp Mệnh

Đẩu số xem trọng “Nhật Nguyệt giáp mệnh”, cho rằng lá số rất tốt, mệnh cục này trước tiên chúng ta nghiên cứu hai...

Luận về 2 Quý Cục “Nguyệt Lãng Thiên Môn” và “Nhật Chiếu Lôi Môn”

Đẩu số dùng sao trên trời định ra hai “Quý cục” đó là cách cục “Nguyệt lãng thiên môn” và “Nhật chiếu lôi môn”. –...

[Sao Thái Dương] Luận bàn về sao Thái Dương

Khi luận về sao Thái Dương, cha ông đã có câu phú như sau: Thái Dương mặt hóp thân gầy Thông minh tươm tất thảo ngay...

[Thái Dương, Thất Sát] Bàn về Sao Dương Sát

Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt. Người có Dương Sát có anh hùng tính, thích làm...
Loading...