[Thất Sát] Sao Thất Sát ở các Cung

THẤT SÁT Kim Vượng địa: Dần, Thân, Tí, Ngo. Đắc địa: Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi Hãm địa: Thìn, Tuất, Mão, Dậu Hung tinh (quyền tướng). quyền biến, túc trí...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Mẫu người Tham Vũ đồng hành

Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ, tức là bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi...

[Tham Lang] Tham Lang can Mậu hoá Lộc

Bản chất của Tham Lanh vốn đã chủ về ham muốn vật chất, nên lúc Hóa Lộc ý nghĩa của ham muốn vật chất...

[Tham Lang] Tham Lang can Kỷ hoá Quyền

Ý nghĩa cơ bản của Tham Lang hóa Quyền là làm tăng dục vọng của nó, bất kể là ham muốn vật chất hay...

[Tham Lang, Hoá Kỵ] Tham Lang can qua Hoá Kỵ

Ý nghĩa cơ bản của Tham Lang hóa thành sao Kị là “đoạt tình”. Vì vậy, nhẹ thì không như lý tưởng, nặng thì...

[Vũ Khúc, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang] Vũ khúc và Sát Phá Tham

Vũ khúc và Sát Phá Tham - Vũ khúc phối hợp tinh diệu, tổng cộng có 6 tình huống: – Tại tý, ngọ cung, Vũ khúc...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách

Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách: “Tham Vũ đồng hành cách” – tức Tham Lang Vũ Khúc nhị tinh tại tinh bàn đích cung...

[Thất Sát, Cung Mệnh] Sáu kết cấu Thất Sát thủ Mệnh

Các tinh diệu có liên quan đến Thất Sát nhất là Phá Quân và Tham Lang, ba sao này vĩnh viễn ở ba phương...

[Tử Vi, Thất Sát] Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi

Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền. Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối...

[Tử Vi, Tham Lang] Tử Vi Tham Lang ở Mão Dậu

Tử Vi Tham Lang ở Mão Dậu - Biểu tượng của sự phong lưu Tử Tham Mão Dậu có 2 tính chất: Vật dục và...

[Thất Sát, Cung Mệnh] Thất Sát tại cung Mệnh [Thân]

Thất Sát đồng cung với Tử Vi hay đối nhau với Tử Vi, đều hoá làm sao quyền. Nếu gặp Tử Vi Hoá Quyền,...

[Tham Lang] Luận giải về sao Tham Lang

Khi đến phần bình giải thì Tham Lang lại thành khuôn mặt của con người tửu sắc phiêu đãng. Con người như thế làm...
Loading...