[Tham Lang] Tham Lang can Mậu hoá Lộc

Bản chất của Tham Lanh vốn đã chủ về ham muốn vật chất, nên lúc Hóa Lộc ý nghĩa của ham muốn vật chất...

[Tham Lang] Tham Lang can Kỷ hoá Quyền

Ý nghĩa cơ bản của Tham Lang hóa Quyền là làm tăng dục vọng của nó, bất kể là ham muốn vật chất hay...

[Tham Lang, Hoá Kỵ] Tham Lang can qua Hoá Kỵ

Ý nghĩa cơ bản của Tham Lang hóa thành sao Kị là “đoạt tình”. Vì vậy, nhẹ thì không như lý tưởng, nặng thì...

[Vũ Khúc, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang] Vũ khúc và Sát Phá Tham

Vũ khúc và Sát Phá Tham - Vũ khúc phối hợp tinh diệu, tổng cộng có 6 tình huống: – Tại tý, ngọ cung, Vũ khúc...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách

Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách: “Tham Vũ đồng hành cách” – tức Tham Lang Vũ Khúc nhị tinh tại tinh bàn đích cung...

[Tử Vi, Tham Lang] Tử Vi Tham Lang ở Mão Dậu

Tử Vi Tham Lang ở Mão Dậu - Biểu tượng của sự phong lưu Tử Tham Mão Dậu có 2 tính chất: Vật dục và...

[Tham Lang] Luận giải về sao Tham Lang

Khi đến phần bình giải thì Tham Lang lại thành khuôn mặt của con người tửu sắc phiêu đãng. Con người như thế làm...

[Tử vi] Tham Lang so sánh với Liêm Trinh

Cái tên Tham Lang (*) nghe lên rất e ngại, kỳ thật cũng không phải nghĩa sao Tham Lang là như thế, nguồn gốc...

[Tử Vi] Cách cục Tham Linh triều viên (Tham Linh tương phùng hay Tham Linh tịnh thủ)

Sao Tham Lang trấn tại cung mệnh, gặp Linh Tinh tại cung mệnh hoặc cung tam phương tứ chính củng chiếu, là thuộc cách...

[Tham Lang] Tham lang toạ thủ Mệnh, Thân

Sao Tham lang chủ về vật dục lẫn sắc dục. Cho nên ưa Hóa Lộc, Hóa Quyền, không cần có Văn xương, Văn khúc,...

[Tham Lang] Tham Lang Tý Ngọ cách

Tính Chất: Tham Lang là một sao trong bộ ba Sát Phá Tham đầy uy lực với những cách bạo phát và cướp đoạt,...

[Tham Lang] Tham Lang Dần Thân cách

Cách cục Tham Lang ở Dần và Thân thuộc tổ hợp Sát Phá Tham với tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tách biệt,...
Loading...