[Thất Sát, Cung Mệnh] Sáu kết cấu Thất Sát thủ Mệnh

Các tinh diệu có liên quan đến Thất Sát nhất là Phá Quân và Tham Lang, ba sao này vĩnh viễn ở ba phương...

[Tử Vi, Thất Sát] Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi

Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền. Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối...

[Thất Sát, Cung Mệnh] Thất Sát tại cung Mệnh [Thân]

Thất Sát đồng cung với Tử Vi hay đối nhau với Tử Vi, đều hoá làm sao quyền. Nếu gặp Tử Vi Hoá Quyền,...

[Thái Dương, Thất Sát] Bàn về Sao Dương Sát

Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt. Người có Dương Sát có anh hùng tính, thích làm...

[Thất Sát] Thất Sát toạ thủ Mệnh, Thân

Thất sát đồng cung với Tử vi hay đối nhau với Tử vi, đều hóa làm sao quyền. Nếu gặp Tử vi Hóa Quyền,...

[Thất Sát] Thất Sát Dần Thân cách

Thất Sát cư ở cung Dần và cung Thân gộp chung thành cách cục Thất Sát Dần Thân cách, tại Dần Tý gọi là...

[Vũ Khúc, Thất Sát] Vũ Sát Mão Dậu cách

Vũ Sát Mão Dậu cách: Là sự giao hội của nhóm Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, với bộ Phủ Tướng ở đối...

[Tử Vi, Thất Sát] Tử Sát Tỵ Hợi cách

Tử Sát Tỵ Hợi cách: Thuộc tinh hệ Tử Vi chủ tinh nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm giao hội với Sát Phá Tham,...

[Thất Sát] Một số lá số Thất Sát cư Tý

Một lá số mẫu luận đoán về Tinh Hệ Sát Phá Tham với Thất Sát Tý Ngọ. Xét bố cục tinh hệ đây là Tử...

[Sao Thất Sát] Luận về sao Thất Sát (Phần 3)

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thất sát là âm Thủy, lại thuộc âm Kim (tức Kim đã bị lửa nung chảy),...

[Sao Thất Sát] Luận về sao Thất Sát (Phần 2)

THẤT SÁT tam hợp luôn có PHÁ QUÂN, Tham Lang. Xung chiếu luôn có THIÊN PHỦ. Lục hội luôn có THÁI DƯƠNG. Nằm trong...

[Sao Thất Sát] Luận về sao Thất Sát (Phần 1)

Tính: Dương Hành: Kim Loại: Quyền Tinh, Dũng Tinh Đặc Tính: Uy quyền, sát phạt Tên gọi tắt thường gặp: Sát Một trong 14 Chính Tinh. Sao thứ 7...
Loading...