[Tử vi tinh điển] Tử vi tinh điển phần 1 – Luận về sao Thiên Cơ

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết: Thiên Cơ giao hội với Thiên Lương Xương Khúc, văn thì thanh hiển, vũ trung lương “nhưng...

[Cự Môn, Thiên Cơ] Mẫu người Cơ Cự Mão Dậu

Giai cấp xã hội của thời phong kiến xa xưa được xếp hạng thứ tự Sĩ, Nông, Công, Thương. Kinh doanh thương mại được...

[Tử Vi] Một vài nhận định về thiên thời của cụ Thiên Lương

Một số người sử dụng yếu tố thiên thời và đề cao tầm quan trọng của yếu tố nầy khi luận giải về Tử...

[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Ất hoá Lộc

Bản chất của Thiên cơ là mưu chí, linh động quyền biến mà còn nhạy bén. Cho nên khi Thiên cơ hóa Lộc ắt...

[Thiên Lương] Thiên Lương can Nhâm hoá Lộc

Thiên Lương là sao “giám sát”, chủ về sang quý thanh cao, nên không ưa hóa thành sao Lộc. Trong mười can Hóa Lộc,...

[Thiên Lương] Thiên Lương cung Ất hoá Quyền

Thiên Lương có sang quý thanh cao, khi Hóa Lộc sẽ hình thành một sự mâu thuẫn về bản chất, nhưng Hóa Quyền thì...

[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Bính hoá Quyền

Thiên Cơ bản chất là hiếu động, trôi nổi, sau khi hóa Quyền sẽ biến nó thành khá ổn định. Thiên cơ có bản...

[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Đinh hoá Khoa

Thiên cơ hóa Khoa không chủ về nghiên cứu học thuật, chỉ khi gặp Xương Khúc Khôi Việt hội hợp, mới có ý vị...

[Thiên Lương] Can Kỷ hoá Khoa

Thiên lương là sao sang quý, Hóa Khoa khá hợp với khí chất của nó. Vì vậy có thể làm mạnh thêm khí chất...

[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Mậu Hoá Kỵ

Thiên Cơ vốn có tính linh động, sau khi hóa Kị sức linh động giảm bớt, chủ về gặp chướng ngại, hoặc vì một...

[Cự Môn, Thiên Cơ] “Cự Cơ đồng lâm” cũng có khuyết điểm

“Cự Cơ đồng lâm cách” – tức cung mệnh có Cự Môn và Thiên Cơ đồng thủ cung Mão Dậu (có hình). Cổ ca...

[Thiên Cơ, Cung Mệnh] Thiên Cơ thủ Mệnh là mẫu người linh hoạt

Tại cổ bổn “Tý vi Đẩu số” sao Thiên Cơ được liệt vào “Nam đẩu đệ nhất tinh”, mân phái gọi là “Nam đẩu...
Loading...