[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Ất hoá Lộc

Bản chất của Thiên cơ là mưu chí, linh động quyền biến mà còn nhạy bén. Cho nên khi Thiên cơ hóa Lộc ắt...

[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Bính hoá Quyền

Thiên Cơ bản chất là hiếu động, trôi nổi, sau khi hóa Quyền sẽ biến nó thành khá ổn định. Thiên cơ có bản...

[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Đinh hoá Khoa

Thiên cơ hóa Khoa không chủ về nghiên cứu học thuật, chỉ khi gặp Xương Khúc Khôi Việt hội hợp, mới có ý vị...

[Thiên Cơ] Thiên Cơ can Mậu Hoá Kỵ

Thiên Cơ vốn có tính linh động, sau khi hóa Kị sức linh động giảm bớt, chủ về gặp chướng ngại, hoặc vì một...

[Cự Môn, Thiên Cơ] “Cự Cơ đồng lâm” cũng có khuyết điểm

“Cự Cơ đồng lâm cách” – tức cung mệnh có Cự Môn và Thiên Cơ đồng thủ cung Mão Dậu (có hình). Cổ ca...

[Thiên Cơ, Cung Mệnh] Thiên Cơ thủ Mệnh là mẫu người linh hoạt

Tại cổ bổn “Tý vi Đẩu số” sao Thiên Cơ được liệt vào “Nam đẩu đệ nhất tinh”, mân phái gọi là “Nam đẩu...

[Thiên Cơ, Cung Mệnh] Sáu tình huống Thiên Cơ độc thủ Mệnh

Phàm Thiên Cơ độc tọa cung Mệnh, nhất định phải nghiên cứu cẩn thận cung nó đóng. Tổng cộng có sáu cung vị là...

[Cơ Lương, Cung Mệnh] Cơ Lương thủ Mệnh có ba loại biến cục

Thiên Cơ tọa mệnh (Cơ Lương thủ Mệnh) có một biến cục riêng là Thiên Cơ Thiên Lương đồng cung. Đối với mệnh cách...

[Thiên Cơ, Thiên Lương] “Cơ Lương gia hội” cao nghệ tùy thân

(“Cơ Lương gia hội” là người có tay nghề cao) “Cơ Lương gia hội cách” – tức Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ cung Mệnh. Cổ...

[Thiên Cơ] Bàn luận về sao Thiên Cơ

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết: Thiên Cơ giao hội với Thiên Lương Xương Khúc, văn thì thanh hiển, vũ trung lương “nhưng...

[Thiên Cơ, Cung Tật Ách] Thiên Cơ ở cung Tật Ách

Thiên Cơ thuộc mộc, chủ về tạng can (gan), còn chủ về tứ chi, nhất là các ngón tay, ngón chân (đây là lấy...

[Thiên Cơ] Sao Thiên Cơ độc thủ Mệnh cung

Phàm Thiên Cơ độc tọa cung Mệnh, nhất định phải nghiên cứu cẩn thận cung nó đóng. Tổng cộng có sáu cung vị là...
Loading...