[Thiên Lương, Cung Mệnh] Thiên Lương tọa Mệnh phần nhiều chủ cô lập

Chánh diệu cùng Thiên Lương có quan hệ mật thiết nhất là Thái Dương, Thiên Đồng, Thiên Cơ; cụ thể như sau: – Tại tý...

[Thiên Cơ, Thiên Lương] “Cơ Lương gia hội” cao nghệ tùy thân

(“Cơ Lương gia hội” là người có tay nghề cao) “Cơ Lương gia hội cách” – tức Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ cung Mệnh. Cổ...

[Thiên Lương] Phân biệt tính cát hung của sao Thiên Lương

Bởi vì Thiên Lương tàng chứa nhiều tính chất biến hóa, bất kể tổ hợp “Thiên Lương Thái Dương”, “Thiên Lương Thiên Cơ” hay...

[Thiên Lương] Đặc tính “Tiêu Tai Giải Ách” của Thiên Lương

Cổ thư thường dẫn giảng sai cho độc giả, chớ dựa chỉ vào một sao Thiên Lương để suy đoán. Bổn mộc cổ thư...

[Thiên Lương] Thiên Lương Chấn Kỷ không hợp trào lưu

“Thiên Lương chấn kỷ cách” – tức Văn Khúc ngộ Thiên Lương vượng địa thủ mệnh. Cổ ca: “Văn khúc cảnh hành ngộ Thiên lương Vị liệt...

[Thiên Lương] Thiên Lương tại cung Mệnh (Thân)

Thiên Lương là “ấm tinh”, trong Đẩu số, “ấm” có nhiều ý nghĩa, như: tiêu tai giải ách; kéo dài tuổi thọ; trợ lực...

[Thiên Lương] Một số luận giải về sao Thiên Lương

Thiên Lương sao của tiêu tai giải ách, thì đương nhiên phải gặp tai ách thì mới cần triệt tiêu. Bởi thế người có...

[Thiên Lương] Thiên Lương toạ thủ Mệnh, Thân

Thiên Lương là “ấm tinh”. Trong Đẩu Số, chữ “ấm” có nhiều ý nghĩa, như: “Tiêu tai giải ách”, “kéo dài tuổi thọ”, “là...

[Thiên Lương] Thiên Lương Tỵ Hợi cách

Sao Thiên Lương là một trong những sao có tính chất tốt đẹp nhất trong Tử Vi, chủ thanh quý, tao nhã, cũng chủ...

[Thiên Đồng, Thiên Lương] Đồng Lương Dần Thân cách

Đồng Lương Dần Thân cách Thiên Đồng và Thiên Lương là hai cát tinh chủ phúc hậu và may mắn trong bộ Cơ Nguyệt Đồng...

[Thái Dương, Thiên Lương] Cách cục Dương Lương Mão Dậu

Xét cách cục Dương Lương đồng cung tại Mão. Cách cục này có tên gọi riêng là " Nhật Xuất Lôi Môn" hay còn...

[Thiên Cơ, Thiên Lương] Cơ Lương Thìn Tuất

Cơ Lương Thìn Tuất là sự kết hợp giữa một sao chủ thiện nhưng tính toán, suy nghĩ riêng tư là Thiên Cơ và...
Loading...