[Thiên Đồng] Thiên Đồng can Bính hoá Lộc

Thiên đồng chủ về tay trắng làm nên, khi Thiên đồng hóa Lộc không những chủ về làm tăng tài lộc, mà còn thường...

[Thiên Đồng] Can Đinh hoá Quyền

Rất khó xác định tính chất cơ bản của Thiên Đồng hóa Quyền, nên cần phải quan sát các sao mà Thiên đồng hội...

[Thiên Đồng, Hoá Kỵ] Thiên Đồng can Canh Hoá Kỵ

Thiên Đồng can Canh Hoá Kỵ: Tính chất của Thiên Đồng cơ bản là miêu tả về tâm trạng, cho nên lúc hóa thành...

[Thiên Tướng, Thiên Phủ] Phủ Tướng triều viên trọng Thiên Tướng

“Phủ Tướng triều viên cách” – tức hai sao Thiên Phủ, Thiên Tướng hội chiếu cung Mệnh, như cung Mệnh cư ngọ, Thiên Phủ...

[Thiên Tướng] Tổ hợp tinh hệ của Thiên Tướng

Thiên Tướng và Thiên Phủ là “Đối tinh” ở Đẩu số, tức hai sao có liên quan và cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Gọi...

[Thiên Đồng]Tử vi Đẩu số- sao Thiên Đồng không thuần Phúc Tinh

“Tử vi Đẩu số” có một sao rất dễ bị người ta hiểu lầm, sao này là sao Thiên Đồng. Bình thường trong thư tịch...

[Thiên Đồng, Cự Môn] Thiên Đồng Cự Môn tại Sửu Mùi

Thiên Đồng Cự Môn tại Sửu Mùi có 2 tính chất: Minh lãng / âm ám. Cự Môn là sao thị phi khẩu thiệt, vì...

[Thiên Tướng, Cung Mệnh] Thiên Tướng ở cung Mệnh [Thân]

Người xưa luận Thiên Tướng, thường nhấn mạnh quá đáng phương tiện “tường hoà”. Thiên Tướng gặp thiện thì thành thiện, gặp ác thì...

[Thiên Đồng] Luận về sao Thiên Đồng

Sao Thiên Đồng gặp Thiên Riêu tâm tình y như người đồng bóng ưa giận dỗi, nay thế này, mai thế khác. Số nữ...

[Thiên Tướng] Một số luận giải về sao Thiên Tướng

Thiên Tướng đắc thời làm to hay ở địa vị phó hay thứ. Tính tình Thiên Tướng cẩn trọng, ăn nói cẩn thận, làm...

[Tử vi] Thiên Phủ Thiên Tướng là “đối tinh”

Thiên Phủ Thiên Tướng là "đối tinh" Dụng "Đẩu số" xem mệnh, bất luận là ai cũng sẽ có thiên kiến riêng nên Vương Đình...

[Thiên Tướng] Thiên Tướng: Bí mật “Phùng Phủ khán Tướng”

Thiên Tướng trong Đẩu số xem ra là một tinh diệu rất khó suy đoán, bình thường thuyết pháp cho rằng Thiên Tướng có...
Loading...