[Tử vi] Sao Tử Vi ở các Cung

TỬ VI Thổ Vượng Địa: Tý, Ngọ, Dần, Thân Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Hợi, Tí Bình hoà: Mão, Dậu Phúc quý tinh. chủ sự quyền quý. 1. Ý...

[Tử Vi] Sao Tử Vi ở Mệnh, Thân

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu là trường hợp “bách quan triều củng” thì ưa đến đại hạn hay...

[Thiên Phủ] Thiên Phủ ở cung Mệnh, Thân

Thiên Phủ ưa tương hội Tử Vi ở tam phương, mà lại không ưa đồng độ, hễ đồng độ ắt sẽ có khuyết điểm....

[Tử vi tinh điển] Tử vi tinh điển phần 1 – Luận về sao Tử Vi

"Tử Vi nguyên thuộc thổ Quan lộc cung chủ tinh Hữu tướng vi hữu dụng Võ tướng vi cô quân" (Sao Tử Vi vốn thuộc thổ Chủ quan tước...

[Tử Vi, Thiên Phủ] Tử Phủ đồng cung cách

“Tử Phủ đồng cung cách” tức an mệnh ở cung Dần hoặc Thân, trong cung có Tử Vi cà Thiên Phủ đồng tọa. Cổ ca...

[Tử vi] Tử Vi can Nhâm hoá Quyền

Tử Vi hóa Quyền, giống như Hoàng đế đích thân chủ trì xử lý chính sự, cho nên thường khiến cho bàng nhân không...

[Tử vi] Tử vi can Ất hoá Khoa

Tử vi rất ưa hóa Khoa, bởi vì đối với Đế tinh, nhiều lúc danh dự còn quan trọng hơn quyền lực. Sau khi Tử...

[Thiên Phủ] Thiên Phủ can Nhâm hoá Khoa

Phái Trung Châu định lệ Thiên Phủ can Nhâm hoá Khoa, còn các phái khác thì Thái Dương và Thiên Phủ không hóa Khoa,...

[Thái Dương, Tử Vi] So sánh sao Thái Dương và sao Tử Vi

Thái Dương thủ mệnh có rất nhiều tính chất cơ bản, tại Đẩu số Thái Âm chủ phú, sao Thái Dương chủ quý, đây...

[Thiên Tướng, Thiên Phủ] Phủ Tướng triều viên trọng Thiên Tướng

“Phủ Tướng triều viên cách” – tức hai sao Thiên Phủ, Thiên Tướng hội chiếu cung Mệnh, như cung Mệnh cư ngọ, Thiên Phủ...

[Tử Vi] Tử Vi cư Ngọ

Tử Vi cư Ngọ - biểu tượng là quân tử. Tử vi tọa tí ngọ: Có 2 đặc tính là ngụy danh / chính danh khi...

[Tử Vi, Thất Sát] Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi

Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền. Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối...
Loading...