[Thiên Phủ] Thiên Phủ can Nhâm hoá Khoa

Phái Trung Châu định lệ Thiên Phủ can Nhâm hoá Khoa, còn các phái khác thì Thái Dương và Thiên Phủ không hóa Khoa,...

[Thiên Tướng, Thiên Phủ] Phủ Tướng triều viên trọng Thiên Tướng

“Phủ Tướng triều viên cách” – tức hai sao Thiên Phủ, Thiên Tướng hội chiếu cung Mệnh, như cung Mệnh cư ngọ, Thiên Phủ...

[Tử Vi, Thiên Phủ] Tử Phủ Dần Thân

Tử Phủ Dần Thân có 2 đặc tính chủ động, bị động. Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, tính lợi khai sáng. Thiên phủ là nam...

[Thiên Phủ] Một số luận bàn về sao Thiên Phủ

Một số luận bàn về sao Thiên Phủ: Tính chất của Bắc đẩu là tranh đấu, khắc phục và dễ lâm hiểm nguy. Thiên Phủ...

[Tử vi] Thiên Phủ Thiên Tướng là “đối tinh”

Thiên Phủ Thiên Tướng là "đối tinh" Dụng "Đẩu số" xem mệnh, bất luận là ai cũng sẽ có thiên kiến riêng nên Vương Đình...

[Thiên Phủ] Thiên Phủ luận đàm

Thiên Phủ luận đàm: Thiên Phủ là chủ tinh của hệ Nam Đẩu. Tính chất của chủ tinh mang một đặc điểm trên mặt...

[Tử Vi, Thiên Phủ] Tử Phủ Dần Thân cách

Tử Vi đứng đầu nhóm sao Tử Vũ Liêm đồng độ với Thiên Phủ đứng đầu nhóm Phủ Tướng tại Dần Thân tạo thành...

[Liêm Trinh, Thiên Phủ] Liêm Phủ Thìn Tuất cách

Liêm Phủ Thìn Tuất cách: Đây thuộc tinh hệ Tử Vi cư Ngọ, tinh hệ hoàn chỉnh của nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm...

[Vũ Khúc, Thiên Phủ] Vũ Phủ Tý Ngọ cách

Vũ Phủ Tý Ngọ cách: Đây là tinh hệ Tử Vi và Thiên Tướng đồng độ ở Thìn Tuất, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm...

[Thiên Phủ] Thiên Phủ và các tinh đẩu khác

Thiên Phủ và các tinh đẩu khác Tử Vi cư Ngọ Thiên Phủ ở Tuất chính thực là Tử Phủ triều viên: Ngôi Đế cung có...

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 79) – Một số luận giải (phần 3)

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư – Một số luận giải 21. Luận các sao ở các cung các ti sở mà phân biệt phú...

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 53) – Luận 12 cung – Mệnh Cung (Phần 4)

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư – Luận 12 cung - Mệnh Cung * Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Lệnh, là chủ của...
Loading...