[Tử vi] Tử vi can Ất hoá Khoa

Tử vi rất ưa hóa Khoa, bởi vì đối với Đế tinh, nhiều lúc danh dự còn quan trọng hơn quyền lực. Sau khi Tử...

[Thái Dương, Tử Vi] So sánh sao Thái Dương và sao Tử Vi

Thái Dương thủ mệnh có rất nhiều tính chất cơ bản, tại Đẩu số Thái Âm chủ phú, sao Thái Dương chủ quý, đây...

[Tử Vi] Tử Vi cư Ngọ

Tử Vi cư Ngọ - biểu tượng là quân tử. Tử vi tọa tí ngọ: Có 2 đặc tính là ngụy danh / chính danh khi...

[Tử Vi, Thất Sát] Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi

Tử Vi Thất Sát tại Tỵ, Hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền. Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối...

[Tử Vi, Phá Quân] Tử Phá ở Sửu Mùi

Tử Phá ở Sửu Mùi, đây là một tổ hợp tinh hệ có “lực khai sáng”. Phá quân là tiên phong chiến tướng, được...

[Tử Vi, Thiên Phủ] Tử Phủ Dần Thân

Tử Phủ Dần Thân có 2 đặc tính chủ động, bị động. Tử vi là bắc đẩu chủ tinh, tính lợi khai sáng. Thiên phủ là nam...

[Tử Vi, Tham Lang] Tử Vi Tham Lang ở Mão Dậu

Tử Vi Tham Lang ở Mão Dậu - Biểu tượng của sự phong lưu Tử Tham Mão Dậu có 2 tính chất: Vật dục và...

[Tử Vi] Bình luận về sao Tử Vi

Bài viết này nói về: Bình luận về sao Tử Vi “Tử Vi nguyên thuộc thổ Quan lộc cung chủ tinh Hữu tướng vi hữu dụng Võ tướng vi...

[Tử Vi, Cung Tật Ách] Tử Vi ở cung Tật Ách

Tử Vi thuộc thổ, chủ về âm phận, cho nên ở tạng phủ là chủ về tì (tuyến tuỵ). Cơ thể con người hấp...

[Tử Vi, Cung Mệnh] Tử Vi thủ Mệnh hoặc Thân

Sao Tử Vi thủ Mệnh hoặc Thân: 1) Tử vi độc tọa ở cung Tý hoặc Ngọ thủ cung Mệnh hay Thân. Tử vi độc tọa, ở...

[Tử Vi, Cung Mệnh] Tử Vi ở cung Mệnh

Sao Tử vi ở cung Mệnh thì chủ về người có sắc mặt đỏ tía, hoặc vàng trắng, lúc tuổi già sắc thái đỏ...

[Tử Vi, Cung Mệnh] Tử Vi toạ thủ cung Mệnh

Dung mạo và tính cách người có Tử Vi toạ thủ cung Mệnh Người có sao Tử vi tọa thủ cung Mệnh thường có sắc mặt...
Loading...