[Cự Môn, Hoả Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La] Cự Môn phùng Tứ Sát cách

“Cự phùng tứ sát cách” tức là Cư Môn lạc hãm thủ cung Thân; tứ sát Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la...

[Cự Môn, Thiên Cơ] Mẫu người Cơ Cự Mão Dậu

Giai cấp xã hội của thời phong kiến xa xưa được xếp hạng thứ tự Sĩ, Nông, Công, Thương. Kinh doanh thương mại được...

[Cự Môn, Hoá Kỵ] Mẫu người “Tỳ Hà Ngọc” (Cự Kỵ)

Tâm lý chung của nhiều người khi nghiên cứu về khoa Tử Vi là thường chỉ chú tâm đến những bộ sao chính như...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Mẫu người Tham Vũ đồng hành

Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ, tức là bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi...

[Vũ Khúc] Vũ Khúc can Kỷ hoá Lộc

Vũ khúc là sao tiền tài, còn chủ về hành động, nên ưa hóa Lộc. Vì chủ về hành động, tất nhiên dễ tạo...

[Cự Môn] Cự Môn can Tân hoá Lộc

Cự Môn chủ về điều tiếng thị phi, khi hóa thành sao Lộc, thì nhuyễn hóa thành nói năng để phục vụ. Cho nên...

[Vũ Khúc] Vũ Khúc can Canh hoá Quyền

Vũ Khúc can Canh hoá Quyền - Vũ Khúc là sao tiền tài, sau khi hóa Quyền sẽ làm tăng sự hiển hách của thanh...

[Cự Môn] Cự Môn can Quý hoá Quyền

Cự Môn là sao điều tiếng thị phi, sau khi hóa làm sao Quyền, sẽ khiến “điều tiếng thị phi” biến thành lời nói...

[Vũ Khúc] Vũ Khúc can Giáp hoá Khoa

Vũ Khúc can Giáp hoá Khoa: Vũ khúc hóa Khoa không chủ về “khoa danh” (có danh tiếng trong khoa cử), khác với Hóa Khoa...

[Cự Môn, Hoá Kỵ] Cự Môn can Đinh Hoá Kỵ

Cự Môn can Đinh Hoá kỵ bởi Cự Môn không ưa hóa thành sao Kị, vì vốn đã có tính chất “điều tiếng thị...

[Vũ Khúc, Hoá Kỵ] Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ

Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ: Vũ khúc là sao “tiền tài”, lúc hóa thành sao Kị sẽ biểu trưng cho tình trạng xoay chuyển...

[Cự Môn, Thiên Cơ] “Cự Cơ đồng lâm” cũng có khuyết điểm

“Cự Cơ đồng lâm cách” – tức cung mệnh có Cự Môn và Thiên Cơ đồng thủ cung Mão Dậu (có hình). Cổ ca...
Loading...