[Vũ Khúc] Vũ Khúc can Canh hoá Quyền

Vũ Khúc can Canh hoá Quyền - Vũ Khúc là sao tiền tài, sau khi hóa Quyền sẽ làm tăng sự hiển hách của thanh...

[Vũ Khúc] Vũ Khúc can Giáp hoá Khoa

Vũ Khúc can Giáp hoá Khoa: Vũ khúc hóa Khoa không chủ về “khoa danh” (có danh tiếng trong khoa cử), khác với Hóa Khoa...

[Vũ Khúc, Hoá Kỵ] Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ

Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ: Vũ khúc là sao “tiền tài”, lúc hóa thành sao Kị sẽ biểu trưng cho tình trạng xoay chuyển...

[Vũ Khúc, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang] Vũ khúc và Sát Phá Tham

Vũ khúc và Sát Phá Tham - Vũ khúc phối hợp tinh diệu, tổng cộng có 6 tình huống: – Tại tý, ngọ cung, Vũ khúc...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách

Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách: “Tham Vũ đồng hành cách” – tức Tham Lang Vũ Khúc nhị tinh tại tinh bàn đích cung...

[Vũ Khúc, Cung Tật Ách] Vũ Khúc ở cung tật ách

Vũ Khúc ở cung tật ách: Vũ Khúc thuộc kim, chủ về bệnh đường hô hấp, kim có khí “tiêu sát”, cho nên chủ...

[Tử vi] Vũ Khúc: Tài tinh có nhiều khuyết điểm

Vũ Khúc: Tài tinh có nhiều khuyết điểm - Vũ Khúc là sao thứ sáu trong chòm Bắc đẩu, ngũ hành thuộc kim, được...

[Tử vi] Vũ Khúc – Kẻ giỏi kiếm tiền, giữ tiền, quyết đoán và hà tiện

Vũ Khúc - Kẻ giỏi kiếm tiền, giữ tiền, quyết đoán và hà tiện: Vũ Khúc là hào 4 Ngọ hỏa sinh hào 6...

[Vũ Khúc, Thất Sát] Vũ Sát Mão Dậu cách

Vũ Sát Mão Dậu cách: Là sự giao hội của nhóm Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, với bộ Phủ Tướng ở đối...

[Vũ Khúc, Thiên Phủ] Vũ Phủ Tý Ngọ cách

Vũ Phủ Tý Ngọ cách: Đây là tinh hệ Tử Vi và Thiên Tướng đồng độ ở Thìn Tuất, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm...

[Vũ Khúc, Tham Lang] Vũ Tham Thìn Tuất

Vũ Tham Thìn Tuất: Vũ Khúc và Tham Lang khi xung chiếu tại Thìn Tuất tạo thành cách cục nổi tiếng Vũ Tham Tứ Mộ,...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Tham Vũ đồng hành Phụ Luận

Tham Vũ đồng hành Phụ Luận - Trong Tử vi, thuật ngữ CÁCH CỤC được đưa lên hàng đầu, chiếm vai trò rất quan trọng...
Loading...