[Vũ Khúc] Vũ Khúc can Canh hoá Quyền

Vũ Khúc can Canh hoá Quyền - Vũ Khúc là sao tiền tài, sau khi hóa Quyền sẽ làm tăng sự hiển hách của thanh...

[Vũ Khúc] Vũ Khúc can Giáp hoá Khoa

Vũ Khúc can Giáp hoá Khoa: Vũ khúc hóa Khoa không chủ về “khoa danh” (có danh tiếng trong khoa cử), khác với Hóa Khoa...

[Vũ Khúc, Hoá Kỵ] Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ

Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ: Vũ khúc là sao “tiền tài”, lúc hóa thành sao Kị sẽ biểu trưng cho tình trạng xoay chuyển...

[Vũ Khúc, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang] Vũ khúc và Sát Phá Tham

Vũ khúc và Sát Phá Tham - Vũ khúc phối hợp tinh diệu, tổng cộng có 6 tình huống: – Tại tý, ngọ cung, Vũ khúc...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách

Thuyết Tham Vũ đồng hành Cách: “Tham Vũ đồng hành cách” – tức Tham Lang Vũ Khúc nhị tinh tại tinh bàn đích cung...

[Vũ Khúc, Cung Tật Ách] Vũ Khúc ở cung tật ách

Vũ Khúc ở cung tật ách: Vũ Khúc thuộc kim, chủ về bệnh đường hô hấp, kim có khí “tiêu sát”, cho nên chủ...

[Tử vi] Vũ Khúc: Tài tinh có nhiều khuyết điểm

Vũ Khúc: Tài tinh có nhiều khuyết điểm - Vũ Khúc là sao thứ sáu trong chòm Bắc đẩu, ngũ hành thuộc kim, được...

[Tử vi] Vũ Khúc – Kẻ giỏi kiếm tiền, giữ tiền, quyết đoán và hà tiện

Vũ Khúc - Kẻ giỏi kiếm tiền, giữ tiền, quyết đoán và hà tiện: Vũ Khúc là hào 4 Ngọ hỏa sinh hào 6...

[Vũ Khúc, Thất Sát] Vũ Sát Mão Dậu cách

Vũ Sát Mão Dậu cách: Là sự giao hội của nhóm Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, với bộ Phủ Tướng ở đối...

[Vũ Khúc, Thiên Phủ] Vũ Phủ Tý Ngọ cách

Vũ Phủ Tý Ngọ cách: Đây là tinh hệ Tử Vi và Thiên Tướng đồng độ ở Thìn Tuất, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm...

[Vũ Khúc, Tham Lang] Vũ Tham Thìn Tuất

Vũ Tham Thìn Tuất: Vũ Khúc và Tham Lang khi xung chiếu tại Thìn Tuất tạo thành cách cục nổi tiếng Vũ Tham Tứ Mộ,...

[Tham Lang, Vũ Khúc] Tham Vũ đồng hành Phụ Luận

Tham Vũ đồng hành Phụ Luận - Trong Tử vi, thuật ngữ CÁCH CỤC được đưa lên hàng đầu, chiếm vai trò rất quan trọng...

Các bài mới nhất

Greetings

Essay Paper Help – the Conspiracy

Whats Your Aim In Life

Life, Death and My Essay Writer

Life, Death and Do My Essay for Me Cheap

Life After Pay for Essay

How to Choose Buy Term Paper Online

The New Angle On Writing a Thesis Just Released