[Cung Mệnh] Mẫu người Thân Mệnh đồng cung

Nếu khoa Phong Thủy chia căn nhà ra làm 8 cung và mỗi cung là lãnh vực trong đời sống con người, và cũng...

[Cung Quan Lộc] Mẫu người thân cư Quan Lộc

MẪU NGƯỜI "THÂN CƯ QUAN LỘC" Những người sinh vào giờ Dần (3am tới 5am) hoặc vào giờ Thân (3pm tới 5pm) là những người...

[Cung Thiên Di] Đôi nét về cung Thiên Di

Đầu tiên, hai chữ Thiên Di không phải chỉ nói lên ý nghĩa của sự dời đổi hay di chuyển, mà cung Thiên Di...

[Thái Âm] Thái Âm ở cung Mệnh, Thân

Thái Âm nên nhập miếu, không nên lạc hãm, nên là người sinh vào ban đêm, không nên là người sinh vào ban ngày....

[Cự Môn, Thân] Cự Môn ở cung Mệnh, Thân

Cự Môn ở cung Mệnh, Thân Cự Môn được gọi là “ám tinh”, không phải vì là bản thân của sao này không có ánh...

[Văn Xương, Văn Khúc, Cung Mệnh] Văn Quế Văn Hoa cách

Tức là mệnh an tại cung Sửu, hoặc cung Mùi, mà trong cung mệnh có hai sao Văn khúc và Văn xương cùng tọa...

[Địa Không, Địa Kiếp, Cung Mệnh] Mệnh Lý Phùng Không Cách

“Mệnh lý phùng không cách” tức là Địa kiếp và Địa không thủ mệnh, cung mệnh lại không có sao cát. Cổ ca nói: Không diệu...

[Cung Mệnh] Mẫu người “Thân Mệnh Đồng Cung”

Nếu khoa Phong Thủy chia căn nhà ra làm 8 cung và mỗi cung là lãnh vực trong đời sống con người, và cũng...

[Địa Không, Địa Kiếp] Mẫu người “Tài Mệnh Tương Đố”

Trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có 4 nhân vật đại gian , đại ác hợp thành một nhóm gọi là...

[Cung Phúc Đức] Mẫu người thân cư Phúc Đức

Những người sinh vào giờ Sửu (1am đến 3am) và những người sinh vào giờ Mùi (1pm đến 3pm) đều có số Thân cư...

[Cung Quan Lộc] Mẫu người thân cư Quan Lộc

Những người sinh vào giờ Dần (3am tới 5am) hoặc vào giờ Thân (3pm tới 5pm) là những người có số Thân cư Quan...

[Cung Thiên Di] Mẫu người thân cư Thiên Di

Nằm ở vị trí đối diện với cung Mệnh trên lá số, cho nên cung Thiên Di có một tầm quan trọng không kém...
Loading...