[Địa Không, Địa Kiếp, Cung Mệnh] Mệnh Lý Phùng Không Cách

“Mệnh lý phùng không cách” tức là Địa kiếp và Địa không thủ mệnh, cung mệnh lại không có sao cát. Cổ ca nói: Không diệu...

[Cung Mệnh] Mẫu người “Thân Mệnh Đồng Cung”

Nếu khoa Phong Thủy chia căn nhà ra làm 8 cung và mỗi cung là lãnh vực trong đời sống con người, và cũng...

[Địa Không, Địa Kiếp] Mẫu người “Tài Mệnh Tương Đố”

Trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung có 4 nhân vật đại gian , đại ác hợp thành một nhóm gọi là...

[Cung Mệnh] Mẫu người mệnh Vô Chính Diệu

Khoa Tử Vi Đẩu Số đặt căn bản trên 118 vì sao gồm chính tinh và phụ tinh. Những sao này được phân bố...

[Cung Mệnh] Cách xem Mệnh Vô Chính Diệu cho đúng

Vô Chính Diệu (VCD) là gì? Trong khoa Tử Vi, cung Vô Chính Diệu chính là ở cung đó không có sao chính tinh...

[Cung Mệnh] Mệnh Vô Chính Diệu cách luận giải nào cho đúng

Cách xem Mệnh Vô Chính Diệu vẫn luôn là vấn đề nan giải và khó thống nhất giữa nhiều trường phái tử vi. Bởi lẽ môn...

[Thái Dương] Ba tính chất của người có sao Thái Dương thủ Mệnh

Cổ nhân đối với sao Thái Dương luôn luôn có một thiên kiến rằng miếu vượng tất cát, lạc hãm tất hung. Gọi là...

[Sao Thái Dương, Cung Mệnh] Thái Dương tọa Mệnh

Vì Sao Thái Dương vốn có khuyết điểm hình khắc, vì lẽ đó cổ nhân liền cho rằng “Nhật Nguyệt thủ mệnh bất như...

[Thiên Cơ, Cung Mệnh] Thiên Cơ thủ Mệnh là mẫu người linh hoạt

Tại cổ bổn “Tý vi Đẩu số” sao Thiên Cơ được liệt vào “Nam đẩu đệ nhất tinh”, mân phái gọi là “Nam đẩu...

[Thiên Cơ, Cung Mệnh] Sáu tình huống Thiên Cơ độc thủ Mệnh

Phàm Thiên Cơ độc tọa cung Mệnh, nhất định phải nghiên cứu cẩn thận cung nó đóng. Tổng cộng có sáu cung vị là...

[Cơ Lương, Cung Mệnh] Cơ Lương thủ Mệnh có ba loại biến cục

Thiên Cơ tọa mệnh (Cơ Lương thủ Mệnh) có một biến cục riêng là Thiên Cơ Thiên Lương đồng cung. Đối với mệnh cách...

[Thiên Lương, Cung Mệnh] Thiên Lương tọa Mệnh phần nhiều chủ cô lập

Chánh diệu cùng Thiên Lương có quan hệ mật thiết nhất là Thái Dương, Thiên Đồng, Thiên Cơ; cụ thể như sau: – Tại tý...
Loading...