[Thiên Hư] Thiên Hư sơ luận

Hành: Thủy Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Phiền não, ưu tư, bi quan, phá tán, xui xẻo Tên gọi tắt thường gặp: Hư Phụ Tinh. Một trong sao...

[Thiên khốc] Thiên Khốc khi vào các hạn

Thiên Khốc Khi Vào Các Hạn • Chỉ đắc lợi nếu đắc địa, nhưng chỉ thịnh trong 5 năm sau (nếu là đại hạn) hay...

[Thiên Khốc] Thiên khốc ở các Cung mệnh

Phụ Tinh. Một trong sao bộ đôi Thiên Khốc và Thiên Hư. Gọi tắt là Khốc Hư. Một trong 6 sao của bộ Lục...

[Thiên Khốc] Thiên khốc sơ luận

Hành: Thủy Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Thương đau, khóc buồn, ưu phiền Tên gọi tắt thường gặp: Khốc Phụ Tinh. Một trong sao bộ đôi Thiên Khốc...

[Tang Môn] Tang Môn tại các Cung và các Hạn

Ý Nghĩa Tang Môn Ở Cung Phụ Mẫu Sinh ra đã có tang, hoặc cha mẹ nghèo khổ, đau yếu hoặc phải thay đổi nơi...

[Tang môn] Tang môn sơ luận

Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh tật, chết chóc Tên gọi tắt thường gặp: Tang Phụ tinh. Sao thứ...

[Bạch Hổ] Chớ nên sợ gặp Bạch Hổ, Thái Tuế, Quan Phù!

  Khoa Tử vi xét một người có phạm Thái Tuế hay không là dựa trên tiểu vận của họ. Trong lá số có 12...

[Bạch Hổ] Mẫu người Đa Tài Đa Năng

Chúng ta vẫn thấy những người tuy sống trong một hoàn cảnh thoải mái, một cuộc sống tương đối đầy đủ nhưng nét mặt...

[Bạch Hổ] Những câu phú hay về Bạch Hổ

Những câu phú về Tang Hổ đáng chú ý như sau: - Bạch Hổ kiếp Tướng Quân Đào Tiềm qui ẩn. (Mệnh cung có Bạch Hổ...

[Bạch Hổ] Sao Bạch Hổ sơ luận

Lục bại tinh: Sao Bạch Hổ Hành: Kim Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Hình thương, tai nạn, bệnh tật, thị phi, khẩu thiệt, hùng dũng. Tên gọi tắt...

[Tiểu Hao] Tiểu hao sơ luận

Hành: Hỏa Loại: Hao Tinh, Bại Tinh Đặc Tính: Phá tán, hao tán Tên gọi tắt thường gặp: Hao Phụ tinh. Một trong sao bộ đôi Tiểu Hao...

[Đại hao] Song Hao đàm luận

Đại Hao gặp Đào Hoa (Hàm Trì) thì dự hao tổn mang tính chất đào hoa rồi. Đại Hao đi với Liêm Trinh, Tham...
Loading...