[Kình Dương, Đà La] Bàn luận về Kình Đà

Kình Dương, Đà La Ngũ hành Kình là Bắc Đẩu tinh Âm Kim đới Hỏa Đà La là Bắc Đẩu Tinh thuộc Kim đới Hỏa (TTL), Kim...

[Địa Không, Địa Kiếp] Bàn về Không Kiếp

Ngũ hành Không Kiếp hành Hỏa Đắc hãm Miếu tại Tỵ Hợi, đắc tại Dần Thân (VVT cho là bình hòa tại Dần Thân) Hãm tại các vị...

[Địa Không, ĐỊa Kiếp] Sơ luận Không cung và Không tinh

Không Cung: Tức là nói đến cung không có chính diệu, trong một bàn tử vi, trừ Tử Vi, Thiên Phủ tại cung Dần Thân,...

[Hoả Tinh, Linh Tinh] Đám Hoả Linh

Vương Đình Chi mỗi lần nghĩ đến việc nói chuyện về 4 sát tinh Hỏa, Linh, Dương, Đà nhưng chấp bút lại nghĩ rất...

[Hoả Linh, Linh Tinh, Văn Xương, Đà La, Vũ Khúc, Cung Mệnh] “Hỏa Linh giáp mệnh” và “Linh Xương...

Về Hỏa Tinh Linh Tinh, cổ nhân từng xem xét kỹ rồi lập ra 2 cách cục, một là “Hỏa Linh giáp mệnh” và...

[Kình Dương, Đà La] Kình Dương “chân tiểu nhân”, Đà La “ngụy quân tử”

Kình Dương và Đà La là một cặp sát tinh ở Đẩu số, Kình Dương chủ “Hình”, Đà La chủ “Kỵ”, cho nên Kình...

[Hoả Tinh, Kình Dương, Đà La, Cung Mệnh] Quyền sát hóa Lộc cách tiền bần hậu phú

“Quyền sát hóa Lộc cách” – tức Kình Dương hoặc Đà La cùng Hỏa Tinh tọa mệnh nhập miếu vượng. trong đó lại lấy...

[Kình Dương – Đà La] Luận bàn về Kình Đà

Kình Dương, Đà La trong khoa Tử Vi là hai sát tinh đi đôi như Linh Hỏa, cùng với Linh Hỏa thành bộ “tứ...

[Hoả Tinh, Linh Tinh] Luận bàn về Linh Hoả

Ảnh hưởng của Hỏa Linh phải kể là nghiêm trọng. Tỉ dụ Mệnh cung VCD, Hỏa Tinh hay Linh Tinh độc thủ thì quan...

[Địa Không, Địa Kiếp] Luận bàn về Không Kiếp

Thiên Không so với Địa Không nhu hòa hơn và có tác dụng khác hẳn. Tính chất Địa Không theo cổ nhân viết: ”Tác...

[Kình Dương, Đà La] Kình Đà luận giải

Kình dương và Đà la – Toàn thư Kình dương       Thuộc tính ngũ hành của sao Kình dương là dương hỏa, lại thuộc dương kim,...

[Địa Không, Địa Kiếp] Không Kiếp luận bàn

Địa không và Địa kiếp – Toàn thư Sao Địa Không       Thuộc tính ngũ hành của sao Địa Không là âm hỏa, là...
Loading...