[Văn Khúc, Hoá Kỵ] Văn Khúc can Kỷ Hoá Kỵ

Văn khúc hóa Kị, ý nghĩa cơ bản là thiếu văn hóa, bản chất của Văn khúc vì hóa Kị mà bị trắc trở. Văn...

[Thiên Đồng, Hoá Kỵ] Thiên Đồng can Canh Hoá Kỵ

Thiên Đồng can Canh Hoá Kỵ: Tính chất của Thiên Đồng cơ bản là miêu tả về tâm trạng, cho nên lúc hóa thành...

[Văn Xương, Hoá Kỵ] Văn Xương canh Tân Hoá Kỵ

Văn xương hóa thành sao Kị, ý nghĩa trực tiếp nhất là “sai lầm về văn thư”, cho nên lúc thi cử, làm hợp...

[Vũ Khúc, Hoá Kỵ] Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ

Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ: Vũ khúc là sao “tiền tài”, lúc hóa thành sao Kị sẽ biểu trưng cho tình trạng xoay chuyển...

[Tham Lang, Hoá Kỵ] Tham Lang can qua Hoá Kỵ

Ý nghĩa cơ bản của Tham Lang hóa thành sao Kị là “đoạt tình”. Vì vậy, nhẹ thì không như lý tưởng, nặng thì...

[Tứ Hoá] Hoá Diệu luận

Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn (Thiên bàn và Nhân bàn),...

[Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa] Tam Kỳ Gia Hội cách khó đạt được sự hoàn mỹ

“Tam Kỳ gia hội cách” – tức ba sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội hợp cung Mệnh. Cổ ca rằng: Tam kỳ củng hướng...

[Hoá Lộc, Lộc Tồn, Hoá Quyền, Cung Mệnh] Quyền Lộc Tuần Phùng có khuyết điểm

“Quyền Lộc tuần phùng cách” – tức Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn cùng Hóa Quyền đồng thủ cung Mệnh. Cổ ca nói rằng: “Mệnh phùng Quyền...

[Hoá Kị] Một số luận giải về sao Hoá Kị

Hóa Kị – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Kị là dương thủy, hóa khí là thị phi, chủ về đa sự,...

[Tứ Hóa] Khoa Quyền Lộc Kỵ

Trong tử vi, điều quan trọng khi bạn muốn biết công danh tiền tài của mình (Khoa, Quyền, Lộc) và cản trở (Kỵ) thì...

[Vũ Khúc, Tứ Hoá] Vũ Khúc đi với Tứ hóa và các tinh đẩu khác

Vũ Khúc đi với Tứ hóa và các tinh đẩu khác: VŨ KHÚC THIÊN PHỦ (Vũ Phủ) Chỉ đồng cung tại Tý Ngọ, tạo thành...

[Thái Âm, Tứ Hoá] Thái Âm và tứ Hóa

Sao Thái Âm và Tứ Hóa (Thái Âm – Hóa Kị, Thái âm – Hóa Khoa, Hóa Lộc – Thái Âm, Hóa Quyền – Thái Âm) Thái Âm...
Loading...