[Văn Khúc, Hoá Kỵ] Văn Khúc can Kỷ Hoá Kỵ

Văn khúc hóa Kị, ý nghĩa cơ bản là thiếu văn hóa, bản chất của Văn khúc vì hóa Kị mà bị trắc trở. Văn...

[Thiên Đồng, Hoá Kỵ] Thiên Đồng can Canh Hoá Kỵ

Thiên Đồng can Canh Hoá Kỵ: Tính chất của Thiên Đồng cơ bản là miêu tả về tâm trạng, cho nên lúc hóa thành...

[Văn Xương, Hoá Kỵ] Văn Xương canh Tân Hoá Kỵ

Văn xương hóa thành sao Kị, ý nghĩa trực tiếp nhất là “sai lầm về văn thư”, cho nên lúc thi cử, làm hợp...

[Vũ Khúc, Hoá Kỵ] Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ

Vũ Khúc can Nhâm Hoá Kỵ: Vũ khúc là sao “tiền tài”, lúc hóa thành sao Kị sẽ biểu trưng cho tình trạng xoay chuyển...

[Tham Lang, Hoá Kỵ] Tham Lang can qua Hoá Kỵ

Ý nghĩa cơ bản của Tham Lang hóa thành sao Kị là “đoạt tình”. Vì vậy, nhẹ thì không như lý tưởng, nặng thì...

[Tứ Hoá] Hoá Diệu luận

Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn (Thiên bàn và Nhân bàn),...

[Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa] Tam Kỳ Gia Hội cách khó đạt được sự hoàn mỹ

“Tam Kỳ gia hội cách” – tức ba sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội hợp cung Mệnh. Cổ ca rằng: Tam kỳ củng hướng...

[Hoá Lộc, Lộc Tồn, Hoá Quyền, Cung Mệnh] Quyền Lộc Tuần Phùng có khuyết điểm

“Quyền Lộc tuần phùng cách” – tức Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn cùng Hóa Quyền đồng thủ cung Mệnh. Cổ ca nói rằng: “Mệnh phùng Quyền...

[Hoá Kị] Một số luận giải về sao Hoá Kị

Hóa Kị – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Kị là dương thủy, hóa khí là thị phi, chủ về đa sự,...

[Tứ Hóa] Khoa Quyền Lộc Kỵ

Trong tử vi, điều quan trọng khi bạn muốn biết công danh tiền tài của mình (Khoa, Quyền, Lộc) và cản trở (Kỵ) thì...

[Vũ Khúc, Tứ Hoá] Vũ Khúc đi với Tứ hóa và các tinh đẩu khác

Vũ Khúc đi với Tứ hóa và các tinh đẩu khác: VŨ KHÚC THIÊN PHỦ (Vũ Phủ) Chỉ đồng cung tại Tý Ngọ, tạo thành...

[Thái Âm, Tứ Hoá] Thái Âm và tứ Hóa

Sao Thái Âm và Tứ Hóa (Thái Âm – Hóa Kị, Thái âm – Hóa Khoa, Hóa Lộc – Thái Âm, Hóa Quyền – Thái Âm) Thái Âm...

Các bài mới nhất

Greetings

Essay Paper Help – the Conspiracy

Whats Your Aim In Life

Life, Death and My Essay Writer

Life, Death and Do My Essay for Me Cheap

Life After Pay for Essay

How to Choose Buy Term Paper Online

The New Angle On Writing a Thesis Just Released