[Thiên Không] Luận về sao Thiên Không

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có ghi một câu ở mục Thái Vi phú chú giải: “Không vong định yêu đắc dụng,...

[Tuần, Triệt] Luận bàn về Tuần Triệt

Với Triệt không thì cung dương là chính và cung âm là phụ với người tuổi dương can. Với người tuổi âm can thì...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 10)

Sự khác nhau của Tuần Triệt Tuần là chỗ xa trung tâm, chỗ ngoại ô, nông thôn, ngoại tỉnh. Vì không ở đất văn minh...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 9)

(1) Nhận định về căn tính của Tuần Triệt (2) Yếu tố căn bản về Tuần Triệt gỡ (Cách thế được coi là Tuần Triệt...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 8)

Tác Dụng Của Các Sao Khác Đối Với Sao Triệt: Mặc dù sao Triệt chi phối tất cả các sao đồng cung nhưng sao này...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 7)

Trường hợp Tuần – Triệt phá nhau như sau: a) Mệnh có một Triệt hay một Tuần khi gắp đại vận gặp Tuần hay Triệt...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 6)

Ảnh hưởng của Tuần Triệt đối với các loại tinh đẩu: Đối với chính tinh thì bị ảnh hưởng mạnh hơn phụ tinh, phàm cái...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 5)

Ảnh hưởng của Tuần Triệt lên các cung: Thông thường thì đóng tại cung nào thì Tuần Triệt sẽ gây trục trặc cho cung đó...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 4)

MỘT SỐ CÂU PHÚ LUÂN BÀN VỀ HIỆU LỰC TRIỆT, TUẦN . - Triệt Tuần đóng tại Ách cung, Rai nào cũng khỏi nạn nào...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 3)

Có người cho rằng Tuần và Triệt không có hành gì hết. Có người cho Tuần là Hỏa và Triệt là Kim. Chỉ có...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 2)

Nguyên tắc quan trọng để xác định đại hạn tốt xấu. - Một đại hạn tốt hay xấu, là tùy theo Hành của cung đại...

[Tuần Không, Triệt Không] Luận về Tuần Không, Triệt Không (phần 1)

Đã hình thành xong các sao chỉ đủ các hạng dân cơ bản, các cảnh sống cơ bản trong cộng đồng người rồi. Bây...
Loading...